Het Smartengeld

Als u door toedoen van een ander lichamelijk en/of geestelijk letsel oploopt, kan er materiële en immateriële schade worden geleden. Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken. Hierbij valt te denken aan medische kosten, parkeerkosten en schade aan de auto. Bij immateriële schade wordt geen schade in het vermogen geleden. We spreken van immaterieel leed in het geval van bijvoorbeeld pijn, verdriet, angst en een kortere levensverwachting. Een immateriële schadevergoeding (ook wel smartengeld genoemd)  kan het leed niet wegnemen. Deze vergoeding  dient ter genoegdoening en erkenning van het leed van het letselschadeslachtoffer. Voorwaarde voor het recht op smartengeld is wel dat het gaat om substantieel lijden. Er bestaat bijvoorbeeld geen recht op smartengeld bij slechts ergernis.

Hoe wordt het smartengeld dan vastgesteld? In dit blog beantwoord ik deze vraag. Ook ga ik in op een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland waarin de hoogste immateriële schadevergoeding ooit na een verkeersongeval is toegekend.  

Criteria vaststellen smartengeld

Immateriële schade kan niet in geld worden uitgedrukt, maar toch moet het worden vastgesteld. Het smartengeld stelt men dan ook naar billijkheid vast. Er gelden een aantal criteria voor de vaststelling van het smartengeld, namelijk/zoals:

  • de aard, de duur en de intensiteit van het letsel;
  • de persoon van het slachtoffer (onder meer de leeftijd speelt een rol); 
  • het al dan niet hebben van geestelijk letsel;
  • andere omstandigheden aan de zijde van het slachtoffer (bijvoorbeeld het zelf hebben bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval);  
  • omstandigheden aan de zijde van de veroorzaker (bijvoorbeeld ernstig verwijtbaar handelen).

    Naast de criteria wordt gekeken naar de immateriële schadevergoedingen die in vergelijkbare letselschadezaken door rechters zijn toegewezen. Die vergelijkbare rechterlijke uitspraken zijn verzameld in de zogenaamde ‘Smartengeldgids’. Het kent dus toch iets concreets nu je een letselschadezaak vergelijkt met een andere letselschadezaak, maar vergeet niet dat ook in die vergelijkbare letselschadezaken het smartengeld op basis van eerlijk- en redelijkheid is vastgesteld.  

    Hoogste immateriële schadevergoeding ooit na verkeersongeval

Op 11 november 2020 vond een verkeersongeval plaats. In ieder geval één voetgangster liep door dat ongeval zwaar lichamelijk letsel op, bestaande uit een hoge dwarslaesie en multifocaal traumatisch hersenletsel. De vrouw is door de aanrijding rolstoelafhankelijk geworden en haar zelfstandig- en vrijheid kwijtgeraakt. De rechtbank acht een immateriële schadevergoeding van € 275.000,00 billijk. Bij de toekenning van dit bedrag heeft de rechtbank (in ieder geval) de criteria aard en de ernst van het letsel en de persoon van het slachtoffer (een vitale vrouw die als gevolg van het ongeval nagenoeg volledig invalide is geworden) van belang geacht. Ook heeft de rechtbank gelet op de immateriële schadevergoedingen van vergelijkbare letselschadezaken. Klik hier voor de uitspraak van de rechtbank.

Tot slot

De tijd kan helaas niet worden teruggedraaid, maar er kan wel worden gezorgd voor een passende vergoeding voor het immateriële leed dat iemand is aangedaan. Bij het vaststellen van dat smartengeld dient met allerlei aspecten rekening te worden gehouden en dit vaststellen vraagt dan ook om specialistische kennis en ervaring.   

Heeft u door een ongeval lichamelijk en/of geestelijk letsel heeft opgelopen en wenst u hulp bij het verhalen van uw materiële en immateriële schade? Neemt u dan gerust geheel vrijblijvend contact op het onderstaande formulier. Dit wordt doorgestuurd naar NM-Letselschade.Dit blog is geschreven door mr. E.W. (Elise) van Kempen, werkzaam bij Nostimos Letselschadedeskundigen.